Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2005

 Kötetünkben a csillagászat legújabb eredményeinek szokásos összefoglalása mellett néhány dinamikusan fejlődő témáról részletesebb képet is kaphat az Olvasó. A legmodernebb csillagászati műszerek, a számítástechnika és az észleléstechnika, valamint az űrkutatás számos részterület fejlődésére gyakorolt forradalmi hatást. Ezek közül az idei évkönyvben az asztrobiológia áttekintése; a fiatal csillagok körüli por- és gázkorongok vizsgálatának eredményei; a bolygórendszerek dinamikai fejlődésében fontos keringési rezonanciák bemutatása és a még mindig sok tekintetben titokzatos gammakitörések kutatásának összefoglalása kapott helyet.
 2005-ben ünnepeljük Kulin György születésének századik évfordulóját. Az ő szervező és ismeretterjesztő munkásságának folytatását tekinti céljának egyesületünk, és ennek szellemében készül a Csillagászati évkönyv is. A 20. század legismertebb magyar csillagászának életművét foglalja össze kötetünk egyik cikke. A múlt század másik nagy csillagász egyéniségétől, a 2003-ban elhunyt Dezső Loránttól munkásságának rövid ismertetésével veszünk búcsút.

Tartalom 2005

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • A csillagképek latin és magyar neve
 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 2003 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • A Jupiter-holdak kölcsönös jelenségei
 • Csillagkatalógus J2005.5-re

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Kereszturi Ákos–Simon Tamás: Asztrobiológia
 • Ábrahám Péter–Kóspál Ágnes: Korongok fiatal csillagok körül
 • Bagoly Zsolt: Gammakitörések
 • Sándor Zsolt: Rezonanciák bolygórendszerekben
 • Ponori Thewrewk Aurél: 100 éve született Kulin György

Beszámolók

Kiadási adatok 2005

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Kereszturi Ákos
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Kun Mária (cikkek, beszámolók)
Szabadi Péter (táblázatok)

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 20,6 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2004. október
ISSN 0866-2851

A címlapon

Az Ophir-kanyon, a Valles Marineris északi része a Marson.
A távlati képet a Mars Express által készített
sztereo felvételekből számítógépes terepmodell szoftver
segítségével állították elő.
(ESA/DLR/FU, Berlin, G. Neukum)

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja