Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2001

 A Magyar Csillagászati Egyesület évkönyve az idén jelentős újítást nem tartalmaz. Az előző kötetben bevezetett változtatás – a Naptár rész módosítása és kibővítése – kedvező fogadtatásra talált az olvasók körében. Most a meglévő szerkezet tökéletesítésére, a részletek kidolgozására összpontosítottuk energiánkat. Tovább gyarapodott az évkönyv legnépszerűbb részének, A csillagászat legújabb eredményeinek szerzőgárdája és terjedelme. Így reményeink szerint ez az összeállítás egyre pontosabban tükrözi a csillagászat tudományának fejlődését.
 Sok olvasó kívánsága, hogy rendszeresen közöljünk olyan alkalmi táblázatokat, összefoglaló adatokat, amelyek évek múlva is használható információkat tartalmaznak. Ennek a kérésnek eleget téve ebbe a kötetbe a Naprendszer jelenleg ismert összes holdjáról és a magyar felfedezésű vagy nevű kisbolygókról összeállított táblázat került bele. A colongitudo interpolációs táblázatot szintén csak egy alkalommal közöljük, de a Hold megfigyelésével foglalkozók a későbbi években is hasznát fogják venni.
 2000 őszétől az évkönyv itt, a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján is szerepel. Az évkönyves lapokon az egyesület által 1990 óta kiadott kötetek rövid ismertetője, tartalomjegyzéke és kiadási adatai találhatók. A képernyőn elolvasható néhány fontosabb cikk és táblázat, valamint az MCSE beszámolók szövege is. A honlapon olvasható anyagot folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A látogató a még kapható korábbi köteteket meg is rendelheti.

Tartalom 2001

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • A csillagképek latin és magyar neve
 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1999 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • A Hold érintőleges csillagfedései
 • Csillagkatalógus J2001.5-re
 • Magyar vonatkozású kisbolygók
 • A Naprendszer holdjai
 • A colongitudo változása

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Szabó Róbert: Bolygóegyüttállások
 • Vinkó J.–Kiss L.–Sárneczky K.–Fűrész G.–Csák B.–Szatmáry K.: Szupernóvák
 • Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé
 • Apai Dániel–Domsa István–Moór Attila: Barnard 335: A csillagkeletkezés Szent Grálja
 • Tóth L. Viktor–Ábrahám Péter: A „hideg tekintetű” ISOPHOT
 • Zsoldos Endre: A P Cygni 400 éve

Beszámolók

Kiadási adatok 2001

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Kocsis Antal
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Holl András

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 20.5 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2000. november
ISSN 0866-2851

A címlapon

A NEAR–Shoemaker űrszonda mozaikfelvétele az Eros kisbolygó északi félgömbjéről, 2000. február 29-én, 200 km távolságból

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja