Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2000

 A második évtizedébe lépett Meteor csillagászati évkönyv néhány apró változtatással készült az ezredfordulóra. Tapasztalataink szerint az olvasók többsége elsősorban a naptár részt használja, ezért az észrevételek és javaslatok alapján kibővítettük és jellegében egy kissé a régi kalendáriumok irányába próbáltuk fejleszteni ezeket az oldalakat.
 A havi négy oldal terjedelemre bővült naptárban két oldal táblázatot találunk. A megszokott adatok mellett megtalálható itt a Nap delelési magassága és az időegyenlítés értéke is. A legmerészebb újítás valószínűleg a szokásos naptárakénál teljesebb névnap- és ünnep-lista, aminek remélhetőleg sok olvasó veszi hasznát.
 A csillagászati jelenségnaptár is duplájára bővült. Az esti égbolt mellett – a korán kelők és a hajnali észlelők számára – most már látható a hajnali ég rajza is. A képek alá az adott időszakban látható fontosabb égitestek felsorolása került. Az esti égbolt listája olyan objektumokat is tartalmaz, amelyeket az adott időszakban észlelési gyakorlatokhoz vagy távcsöves bemutatásra ajánlunk.
 A Magyar Csillagászati Egyesület által 1990 és 1999 között kiadott évkönyvek első évtizedének összefoglaló tartalomjegyzéke szintén e kötetben kapott helyet. A Gondolat Kiadó évkönyveiről az utolsó áttekintő tartalomjegyzék 1986-ban jelent meg, és 1985-ig bezárólag szerepelnek benne adatok. A folyamatosság érdekében összefoglalónkba belevettük az 1986–90 között kiadott Gondolat évkönyvek információit is. Az évkönyveket forrásmunkaként használók a tematikusan rendezett címek között könnyen és gyorsan megtalálhatják a keresett cikk vagy táblázat helyét.

Tartalom 2000

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • A csillagképek latin és magyar neve
 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1998 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A Hold csillagfedései
 • Csillagkatalógus J2000.5-re

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Taracsák Gábor: Mi kezdődik 2000-ben?
 • Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld – kisbolygók a láthatáron
 • Bartha Lajos: Antik égbolt-megfigyelések szerepe a mai kutatásban

Beszámolók

Kiadási adatok 2000

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Csaba György Gábor
Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 296 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A címlapon

A Trifid-köd részlete a HST WFPC2 kamerájával készült felvételen

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja