Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1999

 Ez volt a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott évkönyvek sorozatának jubileumi, tizedik kötete. A megelőző egy évtized alatt sikerült közelebb jutni a kezdetben kitűzött céljaink megvalósításához, és ebben köszönet illeti mindazokat a szerzőket, közreműködőket, akik – az első években még többnyire lelkesedésből, ellenszolgáltatás nélkül – dolgoztak az évkönyv összeállításán, de köszönet illeti mindazon olvasóinkat is, akik az egyes kötetek megvásárlásával segítették a kiadvány erkölcsi és pénzügyi megerősödését.
 A kötetben természetesen az augusztus 11-i teljes napfogyatkozás a központi téma. Több táblázat és három cikk is kapcsolódik az 1999-es év legjelentősebb csillagászati eseményéhez. Emellett olvashatunk a nagy Leonida meteorzáporról és a Kuiper-öv objektumairól is. A napfogyatkozás iránti érdeklődésnek köszönhetően ebből a kötetből nem volt elegendő a korábbi években szokásos példányszám, második kiadásra is szükség volt.
 Az évkönyv szerkesztése során egy sajnálatos technikai hiba miatt a Jupiter-holdak jelenségeinek táblázataiba rossz adatok kerültek. Emiatt az első kiadás csak a kötethez mellékelt helyesbítő lappal teljes értékű. A második kiadásban (jelenleg már csak ez kapható) a helyes adatok szerepelnek.

Tartalom 1999

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap adatai
 • A Hold adatai
 • Jupiter-holdak
 • Szaturnusz-holdak
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1997 üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • A 8.11-i napfogyatkozás adatai
 • A Hold csillagfedései
 • Csillagkatalógus J1999.5-re
 • A legközelebbi csillagok
 • A legnagyobb sajátmozgású csillagok
 • A legnagyobb luminozitású csillagok
 • Európai centrális napfogyatkozások 2100-ig
 • Magyarországi napfogyatkozások 2050-ig
 • Kuiper-objektumok

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Kálmán Béla: A napfogyatkozások tudományos jelentősége
 • Szabó Sándor: Az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás
 • Ponori Thewrewk Aurél–Bartha Lajos: „Magyar” napfogyatkozások
 • Kereszturi Ákos: Jönnek a Leonidák!
 • Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Kisbolygók a Naprendszer peremén
 • Nagy Sándor: A csillagászati időmérés száz éve

Beszámolók

 • Marik Miklós (1936–1998) (nekrológ)

Kiadási adatok 1999

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Sárneczky Krisztián
Szabados László
Szabó Sándor
Tuboly Vince

Szakmailag ellenőrizte

Csaba György Gábor
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Qwerty Computer Kft.,
Horváth Ferenc,
Horváth Tibor,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 298 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A címlapon

Faragó Ottó felvétele az 1991. július 11-i teljes napfogyatkozásról (a kép Mexikóból készült, 400 mm-es teleobjektívvel).

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja