Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1997

 Az évek során egyre nagyobb gyakorlatot szereztünk a szerkesztés és kiadás nehézségeinek leküzdésében. Úgy gondoltuk azonban, hogy a multimédia és az Internet korában egy hagyományos, nyomtatott könyv csak akkor maradhat versenyképes, ha lehetőségeihez mérten alkalmazkodik a felhasználók elvárásaihoz. Ezért a kötet végén elhelyeztünk egy kérdőívet, amelynek segítségével szerettük volna megismerni az olvasók véleményét, igényeit. Sajnos mindössze 56 kérdőívet kaptunk vissza, így a válaszokból messzemenő következtetéseket nem vonhattunk le. A jó ötleteket és a válaszadók többsége által képviselt véleményeket azonban felhasználtuk, illetve figyelembe vettük a további kötetek szerkesztése során.
 Az előző év kellemetlen tapasztalatai miatt az 1997-es (és további) évkönyvekben számszerűen már nem szerepeltettük a nyári időszámítás szerinti időadatokat, de a módosítandó számértékeket figyelmeztetésképpen csillaggal jelöltük meg. A cikkekben többek között olvashatunk az Internet csillagászati alkalmazásairól és más csillagok bolygórendszereinek kutatásáról is.

Tartalom 1997

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • Julián-dátum táblázat
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Nap és a Hold adatai
 • A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak kitérései
 • Kisbolygók
 • Üstökösök
 • 1995 üstökösei
 • Periodikus üstökösök adatai
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • Csillagkatalógus J1997.5-re
 • Szupernóva-katalógus

Cikkek

 • A csillagászat legújabb eredményei
 • Sárneczky Krisztián: Az ezredvég üstököse
 • Szatmáry Károly: Más csillagok bolygóinak felfedezése
 • Holl András: Az Internet a csillagászatban
 • Guzsik Tamás: A középkori keresztény templomok keleteléséről
 • Barlai Katalin–Boronkai Ágnes: Csillagászati kódexek a Corvina könyvtárban
 • Sebők György: Komáromi Kacz Endre

Beszámolók

Kiadási adatok 1997

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a MetLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Bt.,
a QWERTY,
Horváth Ferenc.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a Fittpress Kft. nyomdájában
Terjedelem: 236 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A címlapon

A Hyakutake-üstökös. A felvételt Herman Mikuz készítette 1996.03.21-én 1h 43m-kor a Crni Vrh Obszervatóriumban (Szlovénia), 20 cm-es, f/2-es Baker-Schmidt-kamerával, 20 perces expozícióval, Fujicolor G–400 negatívra.

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja