Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1992

 Az évkönyv tartalmának és külső megjelenésének folyamatos fejlesztésében évről évre igyekeztünk előbbre lépni. Fontos segítséget jelentettek ebben a felhasználóktól kapott észrevételek és javaslatok. Az 1992-es évkönyv kiadásához – pályázat során – sikerült anyagi támogatást nyernünk a Magyar Természettudományi Társulattól és a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól. Ez némileg enyhítette az egyesületnek a kiadással kapcsolatos anyagi gondjait, és lehetővé tette, hogy a könyv árát csak szerényebb mértékben emeljük.
 Örömmel tapasztaltuk, hogy az évkönyv a hazai amatőr- és szakcsillagászatban elismert utódja – sőt talán folytatása lett a régi csillagászati évkönyvek sorozatának. Az előző évhez képest csaknem teljessé vált a csillagászati intézmények tevékenységét összefoglaló beszámolók köre. A csillagászat legújabb eredményeit ismertető írás összeállítása – a frissesség érdekében – szinte a kézirat nyomdába adásának pillanatában zárult le. A nagyobb cikkek pedig a csillagászat egy-egy érdekes, aktuális kérdéskörét tárgyalják. A táblázatos rész végén egy részletes lista található az 1991-ben hazánkban működött bemutató csillagvizsgálókról, amelyben ezen intézmények minden lényeges adata szerepel.

Tartalom 1992

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Jelenségnaptár
 • A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
 • A Nap és a Hold adatai
 • A bolygók adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
 • A bolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
 • A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak kitérései
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • Az 1990. év üstökösei
 • Meteorrajok
 • Fogyatkozások, fedések
 • Mira-maximumok
 • Fedési változó minimumok
 • Julián-dátum táblázat
 • Magyarországi bemutató csillagvizsgálók

Cikkek

 • Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
 • Ponori Thewrewk Aurél: Napórákról
 • Kun Mária: A csillagközi anyag és a csillagkeletkezés
 • Marik Miklós: Konkoly Thege Miklós (1842–1916)
 • Mizser Attila: Helyünk az ég alatt

Beszámolók

Kiadási adatok 1992

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Jäger Zoltán
Jean Meeus
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Kolláth Zoltán
Ponori Thewrewk Aurél
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor
A 2.2 és 2.6. grafikákat Szász Mária készítette

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium,
a Magyar Természettudományi Társulat,
a TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft.,
a QWERTY Kft.

Impresszum

Felelős kiadó: Ponori Thewrewk Aurél
Készült a GATE nyomdájában
Terjedelem: 168 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A címlapon

Konkoly Thege Miklós 6 hüvelykes (16 cm-es) refraktora (korabeli metszet).

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja