Taracsák Gábor honlapja

Csillagászati évkönyv archivum 1990–2007

Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 1990

 A Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott évkönyv előfutára a Csillagászati adatok 1989-re című füzet volt, amely a Gondolat kiadó évkönyvének kiegészítéseként, az észlelő amatőrcsillagászok számára szolgáltatott hasznos adatokat.
 Az első „igazi” évkönyv az 1990-es volt. A vékony kötet még szintén csak táblázatokat és ábrákat tartalmazott, de az évkönyv arculatának főbb vonásai már akkor kialakultak. A megcélzott olvasóréteg is jóval szélesebb volt, mint az 1989-es füzet esetében. A naptár résznek és a számos szemléltető ábrának már hasznát vehették az égbolt csodáival ismerkedő kezdők, a gyakorló ismeretterjesztők, a szakkör- és klubvezetők, a földrajz vagy fizika szakos tanárok is. Néhány – a Gondolat évkönyv hagyományait folytató – táblázat pedig a kutató szakcsillagászok igényeinek kielégítésére került a kötetbe.
 A Gondolat Kiadó évkönyveihez képest a leglényegesebb újítást a számos szemléltető kép és grafikon jelentette. Évkönyvünk minden hónap közepére megadta az esti csillagos ég látványát, a bolygók távcsőben látható méretét és alakját, a fényesebb bolygók kelési és nyugvási időpontjának grafikonját, a bolygók naprendszerbeli elhelyezkedését, a Jupiter- és Szaturnusz-holdak helyzetét, valamint az Uránusz és a Naptunusz keresőtérképét.
 A kötet végén a magyarországi bemutató csillagvizsgálók listája található – természetesen az 1989-es állapotot tükrözve.
 Az évkönyv sikerét jelzi, hogy a 2000 példány még a kiadás évében csaknem teljesen elfogyott.

Tartalom 1990

 • Bevezető
 • Használati útmutató

Táblázatok

 • Naptár
 • A bolygók kelése és nyugvása
 • A Nap és a Hold adatai
 • Carrington-rotációk
 • A Nap középpontjának heliografikus koordinátái
 • Julián-dátum értékek
 • A Merkúr adatai
 • A Vénusz adatai
 • A Mars adatai
 • A Mars centrálmeridiánjának helyzete
 • A Mars és a Jupiter centrálmeridiánjának vándorlása
 • A Jupiter adatai
 • A Jupiter centrálmeridiánjának helyzete
 • A Szaturnusz adatai
 • Az Uránusz adatai
 • A Neptunusz adatai
 • A Plútó adatai
 • A bolygók kitérése a Naptól
 • A nagybolygók ekliptikai koordinátái
 • A bolygók elhelyezkedése a Nap körül
 • A Jupiter holdjainak helyzete és jelenségei
 • A Szaturnusz-holdak helyzete
 • Kisbolygók
 • Periodikus üstökösök
 • A fontosabb meteorrajok adatai
 • Fogyatkozások
 • A Hold csillagfedései
 • Fedési változó minimumok
 • Mira-maximumok
 • Magyarországi bemutató csillagvizsgálók

Kiadási adatok 1990

Szerkesztette

Mizser Attila
Taracsák Gábor
Tepliczky István

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Fidrich Róbert
Dr Guman István
Jäger Zoltán
P. Melchior
Nagy Zoltán
Szabó Sándor
Wieszt Krisztián
Zajácz György
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Koláth Zoltán

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Belga Királyi Csillagvizsgáló

Impresszum

Felelős kiadó: Zombori Ottó
TIT Nyomda, Budapest
Formátum A/5
Terjedelem: 104 o.
Példányszám: 2000
HU ISSN 0864-7224
ISBN 963 412 3740

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2016 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja